Skim Kebajikan Muslimin (Al-Abrar)

Skim Bantuan.

Jenis skim bantuan yang ditawarkan.
1). Skim Bantuan Khairat Kematian
2). Skim Anugerah Pendidikan Cemerlang
3). Skim Bantuan Musibah

Bantuan ATAU sumbangan adalah budi bicara Anggota Lembaga Koperasi. Tiada seorang anggota pun boleh mendakwa ia adalah miliknya.

Syarat-Syarat Am

a). Tempoh keanggotaan selama 1 tahun
b). Saham Minimum sebanyak RM500
c). Aktif mencarum setiap bulan ATAU
d). Mempunyai baki semasa modal yuran sebanyak RM5,000 ATAU
e). Mempunyai baki tabung Al-Abrar sebanyak RM500 ATAU
f). Pernah mencarum secara aktif selama 5 tahun