Skim Bantuan Musibah

Kategori.

a). Kemalangan yang kritikal
b). Bencana Alam
c). Kebakaran
d). Penyakit Kronik

Kelulusan & Kadar:
Berdasarkan tahap kerugian yang ditanggung