Pembiayaan Kenderaan

Pembiayaan.

1). Membeli kenderaan baru
2). Membeli kenderaan terpakai

Pembiayaan sehingga RM100,000

Tempoh Bayaran Balik

Pembiayaan - Melebihi RM25,000 sehingga RM50,000
Kadar Keuntungan (Setahun) - 6%
Tempoh Maksima Bayaran Balik - 7 tahun

Pembiayaan - Melebihi RM50,000 sehingga RM100,000
Kadar Keuntungan (Setahun) - 5%
Tempoh Maksima Bayaran Balik - 9 tahun

Cara Memohon

a). Lengkapkan dokumen am pemohon
b). Sebutharga dari kedai (baru atau terpakai)
c). Salinan geran, persetujuan jual beli & salinan Kad Pengenalan penjual (kenderaan terpakai dari individu)