Pembiayaan Rumah / Tanah

Pembiayaan.

1). Membeli tanah
2). Membeli rumah
3). Membina rumah / Ubahsuai rumah

Pembiayaan sehingga RM300,000 (kaveat / PA)

Tempoh Bayaran Balik

Pembiayaan - Melebihi RM25,000 sehingga RM50,000
Kadar Keuntungan (Setahun) - 6%
Tempoh Maksima Bayaran Balik - 10 tahun

Pembiayaan - Melebihi RM50,000 sehingga RM100,000
Kadar Keuntungan (Setahun) - 5%
Tempoh Maksima Bayaran Balik - 15 tahun

Cara Memohon

Lengkapkan dokumen am pemohon
S&P / Sebutharga
Pelan lakaran kasar
Carian rasmi & salinan geran
Sebutharga (membina / ubahsuai rumah)